Turistické aktivity na měsíc březen 201
Připravili vedoucí turistických aktivit se souhlasem výboru.