Leden 2018   


  

  •  

    připravili vedoucí turistických aktivit se souhlasem výboru turistiky

    sledujte webové stránky a vývěsky v případě změn

    každý účastník odpovídá za své jednání