Turistické aktivity na měsíc únor   2019

středa 6.  Autobusový zájezd na ČD Jistebník

                     - odjezdy: nádraží Bc 9.36, Beseda  9.39, V Albrechtice 9.41 hod.

                     - odjezdy: ze Studénky ČD 10.03 hod

                     - trasa: ČD Jistebník- sádky- Polanka nad O.  vzdál.  7 km

                     - občerstvení v hostinci U Machů,    zpět vlakem dle účastníků   vedoucí Ivan Pospíšek

úterý 12.  Beseda s promítáním o cestách po Japonsku

                       Beseda s naší cestovatelkou J.Nastálkovou o návštěvě Japonska a zajímavosti

                       z různých částí této země.

                       Knihovna Bílovec 18 hod.

středa 13.  Autobusový zájezd na Nové Dvory s procházkou

                     -  odjezdy: nádraží 10.01,Stará Ves,roz. 10.05 hod.

                     - trasa: Nové Dvory -Požaha -Nové Dvory   vzdál.  5 km

                     - další trasy z Lukavce nebo Staré Vsi    dle počasí

                     - občerstvení na Požaze          vedoucí Věrka Gelnarová

středa 20.  Autobusový zájezd na ČD Jistebník s procházkou Poodřím

                       - odjezdy: nádraží 9.36, Beseda 9.39, V.Albrechtice 9.41 hod.

                       - trasa: Jistebník - Košatka- Jistebník,   vzdál.6 km

                       - občerstvení v Košatce v hotelu Odra dle nabídky

                       - návraty dle účastníků vlakem nebo autobusem   ved. Ivan Pospíše

čtvrtek 21.  Výroční členská schůze oddílu s platbou čl. příspěvků

                          - platba členských příspěvku od 16.30 hod.

                          - členská schůze od 17 hiod.

                          - ukončení cca 19.00 hod.

středa 27. Vlakový zájezd do Studénky s procházkou Poodřím

                        - odjezdy: Bílovec 8.25, V Albrechtice 8.37 hod.

                        - trasy: Studénka- Bartošovické louky- Pustějov  vzdál. 7-8 km

                         návraty autobusem nebo pěšky      vedoucí Mir.Hort


-připravujeme na březen autobusový zájezd na Praděd

-připravili vedoucí turistických aktivit se souhlasem výboru turistiky