Zásady bezpečnosti

Každý účastník plánované turistické vycházky /akce, zájezdu/ musí dbát své vlastní bezpečnosti, bezpečnosti jiných osob, jakož i počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí /§415 OZ/.